Organizuje se jednom nedeljno u trajanju od tri školska časa.

Studio vodi: Igor Jovanović, dipl. slikar

Program za mlađu grupu od 6 do 11 godina, termini: subota od 10.00 do 12.15

organizovan u posebnim likovnim celinama. Kroz upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima u programu su zastupljene metode razvijanja motorike, kongnitivnih sposobnosti, kao i razvijanje mašte i radoznalosti.

Program za stariju grupu od 12 do 18 godina, termini: subota 12.15 do 14.30

je opširniji i individualniji. Počinje sa upoznavanjem osnovnih likovnih elemenata: tačaka, linija, boja, tekstura, površina, volumena. Zatim, se uče osnovni principi kompozicije i ulazak u boju tj. tehniku.

Prati nas na Instagramu kako bi lakše pronalazio aktivnosti za svoje klince

Budi najinformisaniji roditelj u parkiću!