Site logo

Prijavi svoj događaj
i postani deo platforme Dečiji grad!

Najavi svoj događaj kod nas na sajtu slanjem osnovnih podataka na mail info@decijigrad.rs.Opis događaja

Ime organizatora

Fotografije (jednu ili više) u svrsi vizuelnog prikaza događaja

Datum i satnicu događaja

Mesto održavanja

Program (ukoliko postoji


    Pokrenuli smo nedeljni bilten sa probranim dešavanjima i najkorisnijim informacijama.