Lagani hajking kroz Bojčinsku šumu oplemenjen je jednom jednostavnom a zanimljivom saznajnom igrom. Deca & roditelji će imati zadatak da u šetnji kroz šumu, na osnovu dobijene odštampane palete boja, nađu prirodne pandame koje će i poneti sa sobom. Na krajnjoj tački pauza za obrok, sumiranje rezultata.

Igra razvija dečiju pažnju i lepu komunikaciju sa prirodom. O dobiti prepoznavanja finih nijansi boja mislim da ne treba ni naglašavati kao i o boravku u prirodi u porodičnom krugu.

Pre polaska ka početnoj tački, jedna porodična sportsko takmičarska igra. Povratak prekidamo negde na pola puta za lend art.

Ovaj put pravimo mandale od materijala nađenog u prirodi.

Najuspešnijoj porodici, tradicionalna nagrada.

  • Nema komentara.
  • Dodaj rezenciju
    Prati nas na Instagramu kako bi lakše pronalazio aktivnosti za svoje klince

    Budi najinformisaniji roditelj u parkiću!